Home / Eastin Phát Linh / Tin tức / Công ty Tân Hoa Lư
single

Công ty Tân Hoa Lư

Tân Hoa Lư là công ty con của Phát Linh Group, được thành lập vào năm 2017 với số lượng nhân viên lên tới 99 người, hiện đang đầu tư dự án condotel tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với số vốn lên tới 500 tỷ.