Home / Quy hoạch / Quy hoạch Vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ)
single

Quy hoạch Vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ)

QUYẾT ĐỊNH

Phê DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050

Vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ)

Tính chất: Là vùng trung tâm hạt nhân của tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh với trung tâm là thành phố Hạ Long; gắn kết không gian vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long; là đầu mối giao thông quốc tế, quốc gia và khu vực; thế mạnh về công nghiệp khai thác than, nhiệt điện, xi măng; cảng biển và công nghiệp hỗ trợ cảng biển; trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch biển. Trong đó:

+ Hạ Long là trung tâm phát triển của vùng; lấy phát triển du lịch, dịch vụ văn hóa – giải trí làm trọng tâm và thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế theo hướng phát triển bền vững; là thành phố du lịch xanh, bảo tồn phát huy giá trị Vịnh Hạ Long – Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới; cảng biển quốc tế văn minh hiện đại, hướng tới đô thị du lịch quốc tế.

+ Cẩm Phả là đô thị phát triển công nghiệp (than, nhiệt điện, công nghiệp phụ trợ…), dịch vụ theo hướng hiện đại bền vững với môi trường; là đô thị điển hình trong việc thực hiện cụ thể hóa chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.

+ Hoành Bồ là vùng hỗ trợ Hạ Long, Cẩm Phả; phát triển công nghiệp, các công trình hạ tầng đầu mối cấp vùng để hỗ trợ hoạt động kinh tế và phát triển công nghiệp của Hạ Long, Cẩm Phả; là vùng sinh thái, nguồn nước…

– Liên kết, bố trí các công trình cấp tiểu vùng: Tăng cường liên kết kinh tế thông qua QL18, đường cao tốc, monorail, đường thủy, hệ thống đường hầm tuynel kết nối qua Vịnh Cửa Lục, đường hầm kết nối đường cao tốc với trung tâm thành phố Cẩm Phả và kết nối tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả… để rút ngắn thời gian di chuyển trong vùng dần hình thành, kết nối vùng đô thị lớn Hạ Long – Cẩm Phả; dừng phát triển mới, di dời các nhà máy xi măng, nhiệt điện nằm tại các trung tâm đô thị, xung quanh các vịnh lên các khu vực đồi núi phía Bắc; xây dựng hoàn thiện các tuyến đường, các công trình điểm nhấn cảnh quan ven biển; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp vùng.