Category Archives: Quy hoạch

Home / Archive by category "Quy hoạch"

QUYẾT ĐỊNH Phê DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050 Vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ) Tính chất: Là vùng trung tâm hạt nhân của tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm chính trị, kinh tế, […]

Continue Reading...